Monday, October 21, 2013

US6IKF

jail-QSO #112

Nickolay Protasov US6IKF
Dobropol'e, Donetskaya obl., Ukraine


Zuevskij lanscape park, Donetskaya oblast, Ukraine. Photo by vadlen.

3W3RR jail-log 
 
Print Friendly and PDF

Sunday, October 13, 2013

BG4SXG

jail-QSO #111

Lisong Ma BG4SXG/jail
MDC Brooklyn, New York, USA

MDC Brooklyn. Photo: nypost.comPrint Friendly and PDF

Tuesday, October 1, 2013